Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud. Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimine ja kokku panemine anti Järvamaa...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud.

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud. Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimine ja kokku panemine anti Järvamaa...

Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ on jõudnud sellisesse faasi, et ootame kõiki aktiivseid inimesi strateegia avalikule arutelule 15. jaanuril kell 16 Paide Raekoja II korruse saali. ...

Maakonna strateegia 2019-2035+ avalik arutelu

Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ on jõudnud sellisesse faasi, et ootame kõiki aktiivseid inimesi strateegia avalikule arutelule 15. jaanuril kell 16 Paide Raekoja II korruse saali. ...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on jõudnud kohalike omavalitsuste volikogudesse tutvumiseks ja heaks kiitmiseks. Järvamaa Arengustrateegia koostamise protsessi eestvedamine anti...

Maakonna arengustrateegia 2035+

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on jõudnud kohalike omavalitsuste volikogudesse tutvumiseks ja heaks kiitmiseks. Järvamaa Arengustrateegia koostamise protsessi eestvedamine anti...

Ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi ning organisatsioone Järvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise avaseminarile 30. aprillil kell 13.00 Paide Raekoja II korruse saali . ...

Maakonna arengustrateegia ootab kaasa mõtlema

Ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi ning organisatsioone Järvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise avaseminarile 30. aprillil kell 13.00 Paide Raekoja II korruse saali . ...

Järva maakonna arengustrateegia koostamist aastani 2035+ korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Eelmise nädala lõpus kogunes arengustrateegia juhtgrupp, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste juhid,...

Algab maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine

Järva maakonna arengustrateegia koostamist aastani 2035+ korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Eelmise nädala lõpus kogunes arengustrateegia juhtgrupp, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste juhid,...

Järvamaa arengustrateegia 2020 Järvamaa arengulepe 2014-2020 Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018 Järvamaa spordi arengukava 2013-2020 Järvamaa ühistranspordi...

Järva maakonna kehtivad arengukavad

Järvamaa arengustrateegia 2020 Järvamaa arengulepe 2014-2020 Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018 Järvamaa spordi arengukava 2013-2020 Järvamaa ühistranspordi...

Maakonna arengustrateegia koostamise juhend koos lisamaterjalidega on abivahendiks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) tuleneva ülesande – maakondade arengustrateeggiate koostamise...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhendmaterjalid

Maakonna arengustrateegia koostamise juhend koos lisamaterjalidega on abivahendiks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) tuleneva ülesande – maakondade arengustrateeggiate koostamise...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgupp koosneb kolme omavalitsuse juhtidest, volikogude esimeestest ja omavalitsuse arendustöötajatest.  Juhtrühma avakoosolekul toimub ...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgrupp

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgupp koosneb kolme omavalitsuse juhtidest, volikogude esimeestest ja omavalitsuse arendustöötajatest.  Juhtrühma avakoosolekul toimub ...

Järva maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus.   Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, mis toimub koostöös...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+

Järva maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus.   Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, mis toimub koostöös...