2024

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 4 Tegevuskava uuendamise eelnõu avalik väljapanek toimus 01.03.2024- 5.04.2024.

 

 

  • Järva vald:

Järva valla 25. aprilli 2024.a otsus "Järvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava heakskiitmine"

 

 

 

2023

Järvamaa Arengustrateegia 2035+ uuendatud eelnõu on maakonna omavalitsuste volikogudes kinnitamisringil. 

Parema ülevaate saamiseks soovitame külastada arengustrateegia kodulehte https://strateegia.jarva.ee/

 

Järvamaa Arengustrateegia 2035+ eelnõu

Järvamaa Arengustrateegia 2035+ lisa 4. tegevuskava