Pikaaegne protsess, kus Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL) ja SA Järvamaa Arenduskeskus (JAK) hakkavad toimima ühe organisatsioonina, hakkab lõpule jõudma ja alates 1. jaanuarist on maakonna...

Alates uuest aastast hakkab SA Järvamaa täitma maakondliku arendusorganisatsiooni funktsioone

Pikaaegne protsess, kus Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL) ja SA Järvamaa Arenduskeskus (JAK) hakkavad toimima ühe organisatsioonina, hakkab lõpule jõudma ja alates 1. jaanuarist on maakonna...

EASi Turismiarenduskeskuse eestvedamisel liitus Eesti rahvusvahelise võrgustikuga Green Destinations ning kevadel käivitunud pilootprogrammis osaleb Järvamaa ühena seitsmest Eesti sihtkohast....

Järvamaa pürgib roheliseks sihtkohaks

EASi Turismiarenduskeskuse eestvedamisel liitus Eesti rahvusvahelise võrgustikuga Green Destinations ning kevadel käivitunud pilootprogrammis osaleb Järvamaa ühena seitsmest Eesti sihtkohast....

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud. Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimine ja kokku panemine anti Järvamaa...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud.

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on Paide linna, Türi ja Järva valla volikogude poolt heaks kiidetud. Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimine ja kokku panemine anti Järvamaa...

Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ on jõudnud sellisesse faasi, et ootame kõiki aktiivseid inimesi strateegia avalikule arutelule 15. jaanuril kell 16 Paide Raekoja II korruse saali. ...

Maakonna strateegia 2019-2035+ avalik arutelu

Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ on jõudnud sellisesse faasi, et ootame kõiki aktiivseid inimesi strateegia avalikule arutelule 15. jaanuril kell 16 Paide Raekoja II korruse saali. ...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on jõudnud kohalike omavalitsuste volikogudesse tutvumiseks ja heaks kiitmiseks. Järvamaa Arengustrateegia koostamise protsessi eestvedamine anti...

Maakonna arengustrateegia 2035+

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ on jõudnud kohalike omavalitsuste volikogudesse tutvumiseks ja heaks kiitmiseks. Järvamaa Arengustrateegia koostamise protsessi eestvedamine anti...

Ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi ning organisatsioone Järvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise avaseminarile 30. aprillil kell 13.00 Paide Raekoja II korruse saali . ...

Maakonna arengustrateegia ootab kaasa mõtlema

Ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi ning organisatsioone Järvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise avaseminarile 30. aprillil kell 13.00 Paide Raekoja II korruse saali . ...

Järva maakonna arengustrateegia koostamist aastani 2035+ korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Eelmise nädala lõpus kogunes arengustrateegia juhtgrupp, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste juhid,...

Algab maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine

Järva maakonna arengustrateegia koostamist aastani 2035+ korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Eelmise nädala lõpus kogunes arengustrateegia juhtgrupp, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste juhid,...

Järvamaa arengustrateegia 2020 Järvamaa arengulepe 2014-2020 Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018 Järvamaa spordi arengukava 2013-2020 Järvamaa ühistranspordi...

Järva maakonna kehtivad arengukavad

Järvamaa arengustrateegia 2020 Järvamaa arengulepe 2014-2020 Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018 Järvamaa spordi arengukava 2013-2020 Järvamaa ühistranspordi...

Maakonna arengustrateegia koostamise juhend koos lisamaterjalidega on abivahendiks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) tuleneva ülesande – maakondade arengustrateeggiate koostamise...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhendmaterjalid

Maakonna arengustrateegia koostamise juhend koos lisamaterjalidega on abivahendiks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) tuleneva ülesande – maakondade arengustrateeggiate koostamise...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgupp koosneb kolme omavalitsuse juhtidest, volikogude esimeestest ja omavalitsuse arendustöötajatest.  Juhtrühma avakoosolekul toimub ...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgrupp

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgupp koosneb kolme omavalitsuse juhtidest, volikogude esimeestest ja omavalitsuse arendustöötajatest.  Juhtrühma avakoosolekul toimub ...

  Vastavalt Järva maakonna kolme omavalitsuse Türi valla, Järva valla ja Paide linna volikogude otsusele on Järvamaa arengustrateegia koostamise ülesanne antud maakondlikule...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+

  Vastavalt Järva maakonna kolme omavalitsuse Türi valla, Järva valla ja Paide linna volikogude otsusele on Järvamaa arengustrateegia koostamise ülesanne antud maakondlikule...