Maakonna arengustrateegia ootab kaasa mõtlema

Ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi ning organisatsioone Järvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise avaseminarile 30. aprillil kell 13.00 Paide Raekoja II korruse saali . ...

Algab maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine

Järva maakonna arengustrateegia koostamist aastani 2035+ korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Eelmise nädala lõpus kogunes arengustrateegia juhtgrupp, kuhu kuuluvad kohalike omavalitsuste juhid,...

Järva maakonna kehtivad arengukavad

Järvamaa arengustrateegia 2020 Järvamaa arengulepe 2014-2020 Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018 Järvamaa spordi arengukava 2013-2020 Järvamaa ühistranspordi...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhendmaterjalid

Maakonna arengustrateegia koostamise juhend koos lisamaterjalidega on abivahendiks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) tuleneva ülesande – maakondade arengustrateeggiate koostamise...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgrupp

Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgupp koosneb kolme omavalitsuse juhtidest, volikogude esimeestest ja omavalitsuse arendustöötajatest.  Juhtrühma avakoosolekul toimub ...

Järva maakonna arengustrateegia 2035+

Järva maakonna arengustrateegia aastani 2035+ koostamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus. Maakonna arengustrateegia loomine on meie ühine tegevus, mis toimub koostöös omavalitsuste ja...