Järva maakonna arengustrateegia 2035+ juhtgupp koosneb kolme omavalitsuse juhtidest, volikogude esimeestest ja omavalitsuse arendustöötajatest. 

Juhtrühma avakoosolekul toimub 6.aprillil kell 9.00 Paides, Wabalinna majas. Esimesel kohtumisel lepitakse kokku protsessi eesmärgid ja tegevusplaane:

  1. lähteülesande tutvustus;
  2. protsessi eesmärgid;
  3. protsessi tegevusplaan – peamised etapid, tegevused ja ajakava;
  4. protsessis osalejate tutvustus ja nende rollide ning vastutuse selgitamine;
  5. protsessi ressursid – inimesed ja rahastus;
  6. olulised kokkulepped tulemuslikuks protsessiks – otsuste tegemise viis, pädevus, infojagamise põhimõtetes kokkuleppimine (keda informeeritakse millises osas, millal saadetakse materjalid), kuidas fikseeritakse kokkulepped ja eriarvamused

Juhtrühma liikmete roll ja panus on oluline muutuste esile kutsumise tähtsustamises, protsessi eest vedada, oskus strateegiliselt arengut kavandada ning suutlikkus teisi võtmeisikuid protsessi kaasata. Kõik see määrab suures osas ära protsessi lõpptulemuse.

Juhtgrupi memo