Järvamaa arengustrateegia 2035+

Vastavalt Järva maakonna kolme omavalitsuse Türi valla, Järva valla ja Paide linna volikogude otsusele on Järvamaa arengustrateegia koostamise ülesanne antud maakondlikule arendusorganisatsioonile (MARO) SA Järvamaa. 

SA Järvamaa viis läbi 2021 - 2022 aastatel maakonna arengustrateegia ja selle 14-ne valdkonna uuendamise, mille lõppteksti kiitsid heaks maakonna kolme omavalitsuse volikogud 2023 aasta alguses. Arengustreegia läbis kaks lugemist 2023 aasta jaanuari - veebruari volikogudes. 

Järvamaa arengustrateegiast on valminud veebiversioon, mis sisaldab ka kõiki arengustrateegia dokumente ja lisasid:

strateegia.jarva.ee

Uuendatud ja heakskiidetud Järvamaa arengustrateegia 2035+

Järvamaa arengustrateegia Lisa 4 .Tegevuskava

 

Omavalitsuste heakskiidetud arengustrateegia lingid Riigi Teatajas:

Türi vald

Järva vald- strateegia, tegevuskava

Paide linn

 

01.märts.2024 kuni 5. aprill 2024 oli Järva maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 4 Tegevuskava uuendamise eelnõu avalik väljapanek.

Täpsemat infot leiab SIIT

 

Järva maakonna arengustrateegia tegevuskava seire:

2023

 

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetme analüütiline kokkuvõte

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, tuginedes regionaalse arengu seireinfole ning lähtudes Järva maakonna arengustrateegiast 2035+, tegi maakonna arenguorganisatsioonile SA Järvamaa ettepaneku suunata Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest (MATA) 2024-2027 vahendid

"Haridus"  ja "Ettevõtlus ja majandus" valdkondade arendamiseks.

Fookusteemade ja neist lähtuvate projektide valiku loogika selgitamiseks on koostatud

analüütiline kokkuvõte projektidest, mis on plaanis Järvamaal  aastatel 2024-(2026) maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest (MATA) rahastada ja ellu viia.

Analüütiline kokkuvõte

Täpsemalt leiab infot dialoogi kohta SIIT