Maakonna strateegia 2019-2035+ avalik arutelu

Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ on jõudnud sellisesse faasi, et ootame kõiki aktiivseid inimesi strateegia avalikule arutelule 15. jaanuril kell 16 Paide Raekoja II korruse saali.

Maakonna arengustrateegia koostamise juhtimine anti Järvamaa Omavalitsuste Liidu poolt Järvamaa Arenduskeskusele 2018 aasta kevadel. Dokumendi koostamiseks ja elluviimiseks kutsus arenduskeskus kokku valdkondlikud nõukojad ja strateegia koostamise juhtgrupi, kuhu kuulusid peale nõukodade eestvedajate veel omavalitsuste juhid ja volikogude esimehed.

Strateegi eesmärgiks on:

  • luua tõhus ja toimiv maakondlik koostöömudel (arvestades haldusreformi tulemusi);
  • kirjeldada koostöö tekkimiseks vajalik tööformaat ja ühine inforuum;
  • kaardistada ühisosa ja ühised huvid – nii valdkondlikud kui ka valdkondade ülesed;
  • luua juba strateegia koostamise protsessi käigus strateegiat ellu viiv ja ka strateegilist ideed taastootev võrgustik ja koostööstruktuur;
  • luua igas olulisemas eluvaldkonnas koostöö – ja arengumudel;
  • luu maakonna identiteedi loomiseks vajalikud eeldused;
  • kirjeldada maakonna ees seisvad olulisemad strateegilised väljakutsed ja sihid, sh maakonna visioon

Strateegiasse on võimalik ettepanekuid ja täiendusi esitada kuni 18. jaanuarini aadressile katrin@jarva.ee. Peale ettepanekute saabumist vaatab need üle strateegia juhtgrupp  ning saab vajalikud muudatused strateegiasse sisse viia. Veebruaris saadetakse strateegia kohalike omavalitsuste volikogudesse heaks kiitmisele.

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee