5.05.21

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

 

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

1.  meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Lisainfo meetme kohta on leitav SIIT.

 

2.  meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Lisainfo meetme kohta on leitav SIIT.

 

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 30. aprill 2021 kell 16.30

Taotluste esitamise tähtajad on 1. aprill kell 16.30 ja 1. oktoober kell 16.30.

INFOTUND

Kevadvooru infotund toimub 13. aprillil kell 16.00 Zoomis

Palume registreerida SIIN

 

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla abivallavanem

  • Tuuli Org, Kirna Mõis OÜ juhatuse liige

  • Karola Jaanof, Paide linna arenduse peaspetsialist

  • Marta Kondas, Kodukant Järvamaa juhatuse liige

  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021 hindamismetoodika leiad SIIT

 

Alates 2018. aastast koordineerib programmi maakondlikult Järvamaa Omavalitsuste Liit. Taotluste menetlemine, komisjoni töö korraldamine ja aruandlusega tegelemine on delegeeritud sihtasutusele Järvamaa Arenduskeskus.

Toimetaja: ELO ÖÖSALU