Kohaliku omaalgatuse programm 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda

- meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning

- meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Programmi viiakse ellu kahe meetme kaudu:

1.  meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Lisainfo meetme kohta on leitav SIIT.

2.  meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Lisainfo meetme kohta on leitav SIIT.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid, kevadvoor avaneb 1. märtsil 2024 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-toetuse süsteemis hiljemalt 1. aprillil 2024 kell 16.30

Infopäev  taotlejatele toimub: 

5. märts kell 14.00-17.00 zoomis

7. märtsil kell 11:00-12:30 zoomis

Tutvustatakse programmist taotlemise tingimusi ja taotluse täitmist e-toetuse keskkonnas ja aruandlust. 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi Järvamaa komisjoni koosseis:

  • Tiina Oraste, Järva valla esindaja

  • Üllar Vahtramäe, Türi valla arendusjuht

  • Annely Erm, Paide linna avalike suhete peaspetsialist

  • Marta Kondas, Kodukant Järvamaa juhatuse liige

  • Riina Trumm, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

 

Kohaliku omaalgatuse programmi hindamismetoodika leiad siit

Alates 2022. aastast koordineerib programmi SA Järvamaa

 

 

Maile Kesküla
KOP tehniline menetleja
Tel: 5624 3839
E-post: maile@jarva.ee 


KOP teated

2023. a. sügisvooru  esitati õigeaegselt 25 taotlust, „Kogukonna arengu" meetmesse 5 taotlust ja „Investeeringud ja kogukonna teenuste arendamine" meetmesse 20 taotlust. Taotluse...

KOP sügisvoorus sai rahastuse 14 projekti

2023. a. sügisvooru  esitati õigeaegselt 25 taotlust, „Kogukonna arengu" meetmesse 5 taotlust ja „Investeeringud ja kogukonna teenuste arendamine" meetmesse 20 taotlust. Taotluse...

02.10.23 lõppes taotluste esitamine kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru. Kokku esitasid Järvamaa vabaühendused tähtajaks SA Järvamaale 25  taotlust. „Kogukonna arengu"...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 25 taotlust

02.10.23 lõppes taotluste esitamine kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru. Kokku esitasid Järvamaa vabaühendused tähtajaks SA Järvamaale 25  taotlust. „Kogukonna arengu"...

1.septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal...

Tänasest saavad kogukonnad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda

1.septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal...