Järvamaa parimad kodanikualgatuses 2015 aastal

 
Aasta tublim vabatahtlik - Tene Metsma. Tene on noor ja särav Järva-Jaani Avatud Noortekeskuse juhataja, kuid mitte ainult. Lisaks sellele on ta vabatahtlikult enda peale võtnud Järva-Jaani kodutütarde juhendamise, kuhu on ta kaasanud üle 30 tüdruku ja neiu. Lisaks on ta tegev Järva-Jaani EELK koguduse juures ning aitab seal noortetööd juhtida. Alates sellest aastast on ta ka Järvamaa kodutütarde ringkonnavanem, mis tõestab, et tema tegevust nähakse ning teda usaldatakse ka kaugemal kui Järva-Jaani. Tene oli vabatahtlikuna Järva-Jaani Saagu Valguse heategevuskeskuse loomise juures ning aitab käesoleval hetkel keskusel erinevaid huviringe läbi viia.
Nominent - Taavi Väli. Septembris alustas tööd uus noorsootöötaja Lizanne Idavain ja tema esimeseks ideeks oli läbi lüüa Noortekeskuse täielik uuenduskuur. Selleks kahjuks valla eelarves raha arvestatud ei olnud, nii et tuli annetuste ning tublide vabatahtlike najal hakkama saada. Kõige suurem töö tegi ära Taavi Väli, kes alustas silma peale viskamisega ning lõpetas sellega, et tegi ära 95 % Roosna-Alliku Noortekeskuse remondist ja seda kõike heast tahtest ning suure AITÄH´i eest.
Nominent - Kätlin Koppel. Kätlin on alates 2012 aasta jaanuarist vabatahtlikuna osalenud Türi vallas pikaajaliste töötute 2006 aasta projekti toel loodud tasuta riietejagamise punkti käigusolemisel aadressil Tallinna 33, Türi linn. (Riietejagamise punkti toovad inimesed endale mittevajalikke puhtaid ja korralikke riideid suuruses beebid kuni suurte suurusteni, jalanõusid, kasutatud pisitehnikat, köögitarbeid jne.) Olles olnud laste ja enda haiguse tõttu kodune, on Kätlin leidnud endale väljundi kogukonna aitamisel olles rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega. Ta on noor naine, kes oskab inimestega kontakti leida, pakkudes sobivaid riideid ja ka muidu sõbralikku tuge tasu ootamata. Inimesed on väga rahul ning kiidavad tublit vabatahtlikku!
 
Aasta parim mittetulundusühing - MTÜ Järvamaa Noortekogu tähistab 21. novembril oma 10-ndat sünnipäeva. Selle aja jooksul on noortekogu ridadesse kuulunud mitmeid kümneid erineva maailmavaate ja ellusuhtumisega noori inimesi, kellest paljud on juba praegu ja ka hiljem maakonnast ning noortekogust lahkudes andnud panuse riikliku noortepoliitika kujundamisse ja arendamisse. Kuigi väljapoole paistavad eelkõige noortekogu korraldatavad üritused, siis eelkõige peab noortekogu olulisemaks ettevõtmiste ettevalmistavat protsessi ning noortes vastutustunde ja erinevate organiseerimisoskuste arendamist, mis annab tänasele kooliharidusele juurde hindamatu lisaväärtuse. Üks olulisemaid eesmärke ja ka saavutusi noortekogu tegemistes on noorte sidumine kodukoha ja maakonnaga.
Nominent - Paide Linna Eakate Klubil Hämarik täitus käesoleva aasta kevadel 46. tegutsemisaasta. Klubi ühendab tegusaid ja elurõõmsaid inimesi, kelle eesmärgiks on väärikalt vananeda ja kes oma reipuse ning elurõõmuga on eeskujudeks paljudele. Võib vaid kadestada nende igakuiseid hoogsaid klubiõhtuid, kus on alati ka külalisi nii lähedalt kui kaugelt ning mõnus muusika ja rõõmus tants. Klubi Hämarik on aastaid Paide linna hea koostööpartner. On heaks tavaks, et väärikasse vanusesse jõudnud inimestele viivad koju Paide linna õnnitlusega sünnipäevakaardi ja lilled just Hämariku prouad. Klubis tegutseb kaks tantsurühma - memmede tantsurühm Sinilill - legendaarse tantsumemme Vilma Okase juhendamisel ja seeniorite tantsurühm, kes viljeleb seltskonnatantse. Väga populaarsed on Hämariku memmed oma kohvikuga.
Eripreemia pikaajalise, ülemaakondliku tegevuse eest - MTÜ Kodukant Järvamaa.
Eripreemia olulise panuse eest tervislike eluviiside propageerimise eest - MTÜ Järva Diabeetikute Selts
 
Hea algatus - Villevere koolimaja taasavamine kogukonnale.

2015. aasta 30. septembril ostsid neli perekonda ära Türi vallas Villevere külas aastaid tühjalt seisnud vana koolimaja, et see taasavada kogukonnale. Perekonnad Tarn, Viigipuu, Murro ja Siiumussaar on perefirmade kaudu Villevere koolimaja võrdsed osanikud. Maja osteti eesmärgiga säästa kogukonnale tähtis hoone, pakkuda seal vanusest hoolimata kõigile uusi teadmisi ning panna see uuesti elama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tene Metsma.

 
MTÜ Järvamaa Noortekogu esindaja Riin Luks.


Villevere koolimaja omanikud.

Fotod: Ants Leppoja. Kogu galerii leiad /siit/