11.11.20

 

JÄRVAMAA TUBLIMAD KODANIKUALGATUSES 2019 AASTAL

 

28. novembril 2019 pärjati Taikse Külamajas Järvamaa tublimaid aasta tegijaid vabaühenduses. SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa tunnustasid tublimaid kokku viies kategoorias, koos eripreemiatega märgiti ära viis parimat tegijat.

Hõisati välja aasta vabatahtlik ja aasta vabatahtliku eripreemia, aasta mittetulundusühing, hea algatus, kogukonda toetav ettevõtte ning aasta sädeinimene.

Kogukonda toetav ettevõte - Viking Window

Viking Window AS on mitmeid aastaid toetanud nimisponsorina nii Paide-Türi rahvajooksu korraldamist kui ka Saku I liigas osaleva korvpallimeeskonna tegevust. Paide-Türi rahvajooks on suurima kogukondliku osalejate arvuga traditsiooniline Järvamaa rahvaspordiüritus, kus lisaks täiskasvanud liikumisharrastajatele osaleb ka palju Järvamaa kooliõpilasi ja lasteaialapsi. Paide Viking Window korvpallimeeskonna kodumängud toovad spordisaali kaasa elama üle paarisaja fänni. Lisaks emotsioonidele mängust on noortel korvpalluritel võimalus näha heatasemelist pallimängu ja läbi selle õppida ning leida motivatsiooni treenimiseks. Läbi spordiürituste ja võistkonna toetamise on ettevõte panustanud tervisesse, liikumisharrastuse propageerimisse ja kogukonna ühtekuuluvuse toetamisse. Samuti innustanud oma töötajaid osalema liikumisüritustel. Viking Window AS-i panus on märkamist ja tunnustamist väärt.

Hea algatus  2019 – Türi OTT

Käesoleva aasta augustis alguse saanud kogukonnaalgatus - Türi OTT ehk välkmüük otse tootjalt tarbijale toob neljapäeva õhtuti Türi Aianduse ja mesinduse seltsi hoovile tunniks ajaks kokku paarkümmend müüjat (väikeettevõtet, eraisikut, talunikku) ning teiselt poolt üha enam ja enam ostuhuvilist rahvast. Müügil on mitmed aia- ja metsasaadused, koduleib, sepik, karask, munad, mesi, supipõhjad ja teised hoidised, käsitöömaiustused ja muu väiketootjate toodang. Kes ise ei saa kauplema tulla, saadab oma tooteid kellegi teisega. Loodud on ka Türi OTT-i Facebooki lehekülg, mille kaudu saab teatud tooteid ka ette tellida. Tänaseks on sellel FB grupil juba üle 600 liikme. Müüjatele on OTTil kauplemine tasuta ning sügisilmade halvenedes hakatakse kokku saama aianduse ja mesinduse seltsi majas. Korraldajate sooviks on kujundada ettevõtmisest mõnus kokkusaamise koht koos õdusa kogukonnameluga - pakkuda koduseid küpsetisi ja meelepärast keelekastet, et hoida inimesi pikemalt kohapeal ja ärgitada kohapealset suhtlust.

 

Aasta parim mittetulundusühing – MTÜ Türi Kogukonna Selts (Türi KONN)

2017. aasta jaanuaris asutatud ühingu juurde koondub üha enam ja enam eriliselt tegusaid ja aktiivseid inimesi, kes tegelevad päev-päeva järel oma põhitöö kõrvalt kestlikku ja kogukondlikku mõttelaadi levitava keskuse rajamisega Türile. Nad arendavad sarnase suunitluse ja mõtteviisiga seotud tegevusi mitmetes valdkondades, levitavad nn rohelist elulaadi loengute, koolituste, praktiliste töötubade, vabaõhuürituste jms kaudu, panustavad ühistöö ja talgutega Türi ajaloolise hoone (KONNA maja) korrastamisesse, toetavad säästlikku tarbimise ja kohaliku toidu väärtustamist jne – ühesõnaga harjutavad kogukonda teistsuguse mõtteviisi ning väärtustega. Üheks nende tegevuse oluliseks näitajaks on süstemaatilisus ja põhjalikkus – erinevad kogukondliku ja kestliku elulaadiga seotud tegevused leiavad sügavuti arendamist eri valdkondades, ent samas põimitakse see kõik kokku üheks ühtseks visiooniks ja tervikuks. Türi kogukonnaseltsis on 16 aktiivset liiget.

2019. aasta suvel korraldati esimest korda säästva mõtteviisi festival ROHEVEST, mille tegevustes osales kolme päeva jooksul kokku ca 500 inimest.

 

Aasta vabatahtliku eripreemia – Malle Pau

Pr Malle Pau on üks Järva-Madise külaseltsi asutajaliikmetest. Ta teeb asju südamega ja tasu vastu ootamata. Teeb alati rohkem, kui hädapärast vaja. Tema algatusel avati Järva-Madise külaseltsi raamatukogu augustis 2019. Ta hoolitseb selle eest, et raamatukogu oleks avatud, ruumid soojad ja puhtad (ahiküttega hoones võtab see rohkelt aega). Ta on ennastsalgavalt töötanud erinevate näituste kokkupanemisel (nt Laine Rannu 100. sünniaastapäeva näitus, Tammsaare nim. kolhoosi ajaloo näitus Euroopa Muinsuskaitsepäevade raames), materjalide leidmisel, kodukandi ajaloo tutvustamisel. Vaatamata oma eale (78 a) ei kohku ta tagasi ka tehnoloogia abi nõudvate ülesannete ees, tellides näiteks pidevalt interneti vahendusel raamatukogule (oma vahenditest) uusi ja kasutatud raamatuid, olles seeläbi eeskujuks ka endast noorematele ja näidates, et vanus on kõigest number passis ja kui tahtmist on, saavad kõik ajaga kaasas käia

 

Aasta tublim vabatahtlik – Allan Palmiste

Allan Palmiste on aktiivne harrastussportlane, kelle lemmikaladeks on rattasõit ja suusatamine. Kuna Paide asub looduslikult tasasel maal ja sportimiseks pole radasid, millel oleksid tõusud, langused ja kurvid, siis tuli Allanil idee rajada Paide vana prügila alale aastaringselt kasutatav tehismaastiku terviserada, mida saaksid kasutada nii jooksjad, ratturid kui ka suusatajad. Allani poolt on koostatud rajaskeem ja tema idee on saanud heakskiidu ka kohaliku omavalitsuse poolt. Vabatahtliku tööna on Allan panustanud väga palju oma aega raja ehitamiseks. Tänu sellele oli 2019. a jaanuaris võimalik tehismaastikule esimesed suusarajad sisse sõita. Lisaks radade ettevalmistusele korraldas ta ka suusapühapäevaku, kus õpetas huvilistele vabatehnikas suusatamist. Kevad-suvisel perioodil jätkusid Allani eestvedamisel rajaehitustööd. Osava labidatöö tulemusena on valminud künkad, mis sobivad väga hästi BMX-ratturitele, raja pikkuse ja ligipääsetavuse parandamiseks organiseeris ta silla ehituse ja selleks vajaliku materjali. Tänu sellele oli võimalik rajal korraldada esimene rattavõistlus. Rajameistrina aitas ta ka võistlusteks raja tähistuse paigaldamisel. Vabatahtliku ettevõtmisena ja sõpru kaasates õnnestus ette valmistada võistlusrada, mis pälvis osalejatelt ainult kiidusõnu. Terviseraja rajamine annab paidelastele rohkem võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks. Allani ettevõtlikkus, abivalmidus ja kohusetundlikkus on kindlasti märkamist ja tunnustamist väärt. 

Kodukant Järvamaa tunnustused: 

Aasta sädeinimene 2019 Maarja Brause

Maarja  tõeline jah-inimene! Kõikide Maarja tegemistest käib läbi tema elujaatav ja positiivne ellu suhtumine, mille kaudu ta innustab ja tõmbab ka kaasa inimesi enda ümber. Väga lennukate ideedega, hoolib südamega kogukonna heaolust, arengust, käekäigust.

Tema algatusel on paljud ettevõtmised saanud teoks Türi vallas: Kogukondade päev, Hoovimüük, Türi OTT, Moodustas Türi nais harrastajate korvpalli treeningrühma huvigrupi, MTÜ Perepesa, MTÜ Türi Valla Kodanike Ühendus looja. Lisaks on ta Türi vallas: hariduse eest seisja, Türi Lasteaia hoolekogu aseesimees ning Laulab Türi Kammernaiskoori ridades.

(tekstid on kirjutanud kandidaatide esitajate poolt) 

Helje Mets fotogalerii leiate Järvamaa Omavalitsuste liidu  FB lehelt SIIN

 

Teate koostas Elo Öösalu

 

Toimetaja: ELO ÖÖSALU

Toimunud tunnustamised

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010