Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – aasta (tublim) vabatahtlik

29. novembril 2018 pärjati Eistvere mõisa aidas Järvamaa tublimaid aasta tegijaid kodanikualgatuses. SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa tunnustasid tublimaid kokku viies kategoorias, koos eripreemiatega märgiti ära kaheksa parimat tegijat.

Hõisati välja aasta vabatahtlik ja aasta vabatahtliku eripreemia, aasta mittetulundusühing, hea algatus ja hea algatuse eripreemia, kogukonda toetav ettevõtte ning aasta sädeinimene ja aasta küla.

Loe täpsemalt siit: artikkel

Kogukonda toetav ettevõte on Metstaguse Agro OÜ (Teet Kallakmaa)

See ettevõte on korraldanud mitmeid aastaid koostöös endise Järva-Jaani ning praeguse Järva vallaga suviseid noorte töö- ja puhkelaagreid  ehk malevat. Lisaks töökasvatusele ja suvevaheaja sisustamisele on Töölaagrite eesmärgiks ka noortes huvi tekitamine põllumajandus- ja maatööde ning põllu ja loomade vastu. Ettevõtte juhi eesmärgiks ja sooviks on luua põllumajandusvaldkonnast positiivne kuvand ehk teha eeltööd selleks, et julgustada noori tulevikus maale jääma ja põllumajanduses töötama. Lisaks panustab ettevõtte juht oma vaba aja MTÜ Järva-Jaani Ratta- ja Spordiklubi tegevustes, propageerides rahvasporti ja kaasates erinevaid sihtrühmi läbi erinevate tegevuste.

Hea algatuse eripreemia – Heategevuslik pop-up kohvik Napavlova Paides 13.07.2018

Kamp sõbrannasid avasid Paide keskväljaku õdusas suveruumis üheks õhtuks heategevusliku koogikohviku, mis maailma kahe parima koogi järgi sai nimeks Napavlova. Kogu müügist saadud tulu annetasid naised Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule, et toetada vähihaigete laste vanemaid. "Oleme kõik emad ja meie omade seas on see teema tuttav. Me näeme, kui oluline on see organisatsioon vähihaigete laste vanematele," rääkisid korraldajad Kerli Graubner, Triin Beet, Karin Kitt, Liis Maine, Kelly Viiklaid ja Kristi Rohtla.

Kohvik võeti linnarahva poolt väga hästi vastu - 1,5 tunniga osteti kohvik tühjaks ning koguti 1205 eurot, mis kõik annetati Eesti Vähihaigete Laste Vanemate liidule!

Hea algatus  2018 – KONN ehk Türi Kogukonnakeskuse rajamine

Aprillis 2017 sai selts kasutusõiguse hoonele, mida ostuhuvi puudumise tõttu ähvardas lammutamine. Seltsi liikmete arvates oli tegemist ajaloolise väärtusega hoonega, mida oleks õige säilitada, seetõttu otsustati panna end proovile ja vaadata, kuidas sellise vana hoone päästmine vabatahtlike tegevuse kaudu õnnestub. Majas on tehtud palju koristustalguid ning alustanud ka ruumide remondiga. On korraldatud vana maja säästva renoveerimise teemalisi koolitusi, teabepäevi, võetud majas kasutusse 5 tuba ning asutud korrastama hoone fassaadi. Toetuste abil on selts toonud hoonesse tsentraalse vee ja kanalisatsiooni. Maja on seega vabatahtlike poolt päästetud ning see on kujunemas kogukonnakeskuseks, kus väärtustatakse ajaloolise pärandi säilitamist ning kogukondlikku tegevust. Majja on asunud erinevad käsitöötoad aga ka noorkotkad ning sisse on end seadmas ka kunstiateljee ja lastehoid, plaanis on rajada kogukonnakohvik. Kogukonnakeskuse nimetuseks on saanud KONN.

Aasta parim mittetulundusühing – MTÜ Taikse Külaselts

Mittetulundusühingu eesmärk on küla elu korraldamine ja edendamine, heategevusliku tegevuse kaudu külade elukeskkonna inimsõbralikumaks muutmine ning küla traditsioonide alalhoidmine. Ühingu juhatus usub (ja soovib seda sõnumit ka teistele edastada), et elu maal on elamisväärne ja suured asjad ei toimu vaid suures linnas.

Paari viimase aastaga on heategevusliku kampaania raames kogutud annetuste toel ehitatud külla välilava, talgute korras korda tehtud seltsimaja ümbrus, korrastatud võrkpalliväljak ning põnev ja omanäoline suviste kontsertide korraldamise paik - suvekuur.

Tegevuste eesmärk on olnud seltsimaja renoveerimine ja kaasajastamine ning tegevuste mitmekesistamine. Seltsi eestvedaja sõnul on see Külaselts ellu kutsutud selleks, et võiksime uhkusega kõigile öelda, kus elame ja millega tegeleme. Nad kasvatavad ühiselt kogukonna ühtekuuluvustunnet ja koostegutsemise tahet.

Aasta vabatahtliku eripreemia – Margus Laanep

Tegemist on väga kordumatu inimesega. Alati lahendustele orienteeritud, väga hea ja maitseka huumorisoonega, abivalmis, innovaatiliste ideedega ja kohusetundlik.

Ta võiks olla paljude aastate vabatahtlik. Ta on panustanud kogukonda oma aega, energiat ja mitmekülgseid oskusi. Kõik tema vabatahtlikult teostatud ettevõtmised on enamasti teenimas avalikku huvi ja ühiskonna, kogukonna, sõpruskonna heaks.

Tema arvel on kohalike rattaorienteerumiste korduv ja väga õnnestunud korraldamine, mitmete Kaitseliidu Järva maleva võistlustel edukaks rajameistriks ja tegevuspunktide läbi viijaks olemine. Ta on ka rahvarallide rajameister ja kohtunik, küla ettevõtmiste eestvedaja ja uute ideede algataja, aktiivne kaitseliitlane. Ja kõiki ettevõtmisi teeb ta suure südamega. Temalt on palju õppida ja ta pole ka kade oma oskusi ja teadmisi jagama. Ka kõige pingelisemal hetkel alati tasakaalukas ja väike vimka varuks. Suurepärane sõber ja kaaslane, kellega läheks luurele küll.

Aasta tublim vabatahtlik – Kati Nõlvak

Ta on külavanem. Ta kaasab oma ettevõtmistesse palju külarahvast. Ta korraldab oma külas palju üritusi. Teeme ära! Talgute eestvedamisega korrastanud külamaja, hooldab seda ja sellega piirnevat ala oma vahenditega. Ta on mitmeid aastaid teinud küla jaanipeo oma koduõuel. Ka kutsus ta külarahva jõulude ajal jõululõunale, kus iga laps sai jõuluvanalt kingituse ja iga pere küla piltidega kalendri. Hiljaaegu korraldas ta küla koolibussi peatuse varjualuse ehituse.

Lisaks külas tegutsemisele on ta aktiivne ka piirkonna kogukonnategemistes. Ta algatas ja viis ellu laste mängutoa Sumsari rajamise, mis on lastele muutunud armastatud sünnipäevade pidamise kohaks.

Oma heade mõtetega on ta traditsioonilise kogupereürituse korraldustoimkonnas. Tema saavutuste hulka kuulub ka kiigepargi käigus hoidmine. See naine oli üks peakorraldajaid aktsioonis piirkonna kergliiklusteede rajamiseks toetusallkirjade kogumisel. Allkirja andis üle 700 inimese.

Ta panustab väga palju oma isiklikku aega ja teinekord ka vahendeid kogukonna tegemistesse.

 

Kodukant Järvamaa tunnustused: 

AASTA KÜLA 2018 VÄÄTSA (aasta küla 2018)

Väätsat saab vaadelda kui külade piirkonda.  Väätsa on heakorrastatud : muru alati niidetud ja hoonete ümbrused korras - see teeb piirkonna silma jaoks kauniks ja liikumise nauditavaks.  Väätsa ümber elavate külade elanikud on kokkuhoidvad ja koostegevad.

Piirkond on enda jaoks sõnastanud eesmärgid: siduda peresid, ühendada ja hoida kogukonda – kui ise ei tee, kes siis veel tuleks meie eest tegema; luua võimalusi ja tingimusi erinevateks tegevusteks, seda ka siis, kui keegi rahalist tuge ei paku; täiskasvanute tegevustesse kaasata ka lapsi – eeskuju näitamine järgmisele põlvkonnale.

Väätsal tehakse suuri tegusid. Väätsa on Eestis ainulaadne alevik koos küladega, kus toimuvad erinevad elanikke kaasavad  eriilmelised sündmused, millest on kujunenud traditsioonid ja  mida on kajastanud Eesti meedia.  Kes arvab, et tahab oma panust anda, tuleb lihtsalt kohale ja teeb. Nii sünnibki suur asi.

AASTA SÄDEINIMENE 2018 – Kodukant korraldas konkursi

Sirli Bull (aasta sädeinimene 2018)

Sirli on Imavere kandi tüdruk olnud kogu oma elu. Sirli sihikindlusele ja suurele tahtele toimus 2018. aastal Imaveres Imavere kohvikute päev.

Sirli on hea näide sellest, et kui sa tahad Alen Vezikot endale laulma, siis tuleb teda lihtsalt kutsuda.  Kõike saab! Sirli suur optimism ja soovi midagi kohalikus elus ära teha on kogukonna jaoks edasiviiv jõud.

Kodukant Järvamaa auliige RIINA TRUMM

Riina  andis käe külaliikumisele 2002. aastal.  Ta juhtis Kodukant Järvamaad 2005 aasta märtsist kuni 2017 aasta kevadeni. Selle aja jooksul on peetud organisatsiooni 10., 15. ja 20. sünnipäev.

Tema juhtimisel uuendati  Kodukant Järvamaa põhikiri ja arengustrateegia. Järgnevatel aastatel vedas ta Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava 2011-2018 koostamist.

Riina analüüsidest ja vajaduste põhjendustest on sündinud hulgaliselt projektitaotlusi, mis on aidanud Kodukant Järvamaal olla jätkusuutlik organisatsioon . Aastaid esindas Riina Järvamaa külaliikumist ka vabariiklikul tasandil.

Organisatsiooniga seotud on Riina endiselt. Ta on justkui mentor, kes igal võimalusel on oma nõuannetega abiks Kodukant Järvamaa hea käekäigu nimel.

***

Sündmust toetasid: