Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – aasta (tublim) vabatahtlik

Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – aasta (parim) mittetulundusühing.

Aasta (parim) mittetulundusühing - MTÜ Purdi Külaselts. Purdi Külaselts loodi, et taaselustada väikese küla elu; ühendada kodukandi inimesed, muutuda aktiivseks ja tuua taas Purdi küla "kaardile". Lühikese ajaga on korraldatud üheskoos "Teeme ära" talgupäevi,  läbiviidud mitmeid üritusi. Seltsi eestvedamisel hoitakse külas ka heakorda, niidetakse teeääri, on liitutud Naabrivalve projektiga. Seltsi eestvedamisel on vabatahtlike abiga ehitatud külla bussiootepaviljon. Seltsiliikmed on enamjaolt oma küla inimesed, kuid aktiivselt on liitunud ka inimesi, kes igapäevaselt külas ei ela, aga viibivad siin suviti ning ajutiselt. Külaseltsi eestvedamisel korraldatakse erinevaid üritusi, ühiseid ettevõtmisi, et külaelanikke ja seltsiliikmeid omavahel veelgi lähendada ning külaelu edendada.

Aasta (parim) mittetulundusühing - MTÜ Järvamaa Muuseumisõprade Selts. Järvamaa Muuseumisõprade Selts on asutatud 2017.a. veebruarikuus Järva maakonna ajaloo- ja koduloohuviliste ühendamiseks ning muuseumi tegevuse toetuseks. Selts peab oma ülesandeks olla maakonna vaimne süda, kus hoitakse ja talletatakse kultuurilugu ning tegeletakse selle teadvustamisega elanikkonnale. Järjepidevalt uuritakse Kesk-Eesti kodulugu, tutvustatakse kultuuriloolise tähtsusega eelkäijaid ja korraldatakse harivaid sündmusi üle maakonna.

 

 

Aasta (parim) mittetulundusühing MTÜ PaideLaste Heaks. MTÜ PaideLaste Heaks tegeleb Paides liikumisega "Vanem vend vanem õde" alates 2016. aastast. Ühendus tegeleb vanemliku hoolitsuseta lastele tegevuste korraldamise ning ka lihtsalt sõbraks olemisega, nagu viitab ka liikumise nimi. Üheskoos tehakse väljasõite, käiakse kinos ja matkamas, korraldatakse söögitegemisõhtuid ja töötube jne. Vabatahtlikena tegutsevad Paide noored.
Neil on oma fb leht, kust leiab kajastust 2017. aasta tegevus: https://www.facebook.com/Vanem-Vend-Vanem-%C3%95de-Paide-1520422331597654/
Vanem Vend Vanem Õde pakub lastele väga vajalikku tegevust, et nad tunnetaksid oma olulisust ja osaksolemist neid ümbritsevas keskkonnas, samuti et paraneks nende enesehinnang. Lastel on oluline tunda ühiskonna tuge ning toetavat õlga. Kui suurt rolli liikumine laste eludes mängib, saame teada hiljem, kui nad astuvad iseseisvasse ellu. Liikumine Vanem Vend Vanem Õde teeb nende laste heaoluks ning tulevikuks ära väga palju.

Nominent - Energia- ja tervisekeskus MTÜ. MTÜ Energia- ja tervisekeskus, juhatuse liikme Getter Klaasi eestvedamisel on võtnud südameasjaks erinevate sihtgruppide (lapsed, täiskasvanud, eakad) sportliku vaba aja veetmise korraldamise ning on selles suunas hakanud aktiivselt tegutsema.  Loodud on mängutuba lastele, mis pidevalt täieneb. Valmimas on liikluslinnak, kus lapsed saavad matkida päris liiklust ning sõita elektriautodega. Kohe on Peetrisse valmimas virgestusala, kus jagub tegevusi lastele ning täiskasvanud saavad treenida välitrenažööridel. MTÜ on muretsenud jõusaali kaasaegsed seadmed.  Kõik eeltoodu on loodud eeskätt kogukonna hüvanguks, kuid oodatud on ka kõik teised huvilised.

Leiame, et MTÜ Energia- ja tervisekeskus ning Getter Klaas on väärt tunnustamist kohaliku elu arendamise eest.

Toimunud tunnustamised

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010