Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – aasta (tublim) vabatahtlik

Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – aasta (tublim) vabatahtlik

Aasta (tublim) vabatahtlik - Tiit Kanne. Tiit korraldas ja koordineeris 2017. aasta suvel Paide Keskväljaku linnaruumi eksperimendi ehitamist ning tegi seda vabatahtlikus korras. Tänu Tiidule sai Paide Keskväljak omale euroalustest linnamööbli, osa sellest jäi kasutusse ka mujal linnaruumis pärast ruumieksperimendi lõppemist. Tiit organiseeris nii ehitusmaterjali kui ka tööriistad. Abis käisid ka tema teised pereliikmed. Loe edasi..

Aasta (tublim) vabatahtlik - Ülle Pajula. Ülle on tubli aktiivne inimene, kes on tulnud tagasi oma lapsepõlve koju. Tema algatusel  ja aktiivsel osalemisel on saanud hoogu juurde paljud Viru Küla Seltsi tegevused ( nt talgud, ühisüritused, külaelanike omavaheline suhtlemine jne). Ta osales aktiivse kodanikuna Öötla ja Vodja külade elanikega haldusreformi teemadel ja tegeles Paide linna suunas toetajate allkirjade kogumisega. Loe edasi..

Aasta (tublim) vabatahtlik - Astrid Milvi Bagwitz. Astrid Milvi Bagwitz on isa poolt sakslanna ja ema poolt eestlanna. Eestisse elama saabus ta oma vanaisa majja, mille ta on korda teinud. Teda külastab väga palju sõpru ja tuttavaid välismaalt. Gümnaasiumis õpetab ta noortele inglise keelt, et oleks võimalik maailma näha ja ennast teostada. Loe edasi..

Nominent - Risto Kadalipp. Risto on olnud tubli vabatahtlik juba mitu aastat. Ta on aidanud vabatahtlikult korraldada spordiüritusi Järvamaal. Mitte kunagi ei ole ta ära öelnud, kui temalt on küsitud kas saaksid tulla appi. Ta on tulnud nii nädala sees, kui ka nädalavahetustel. Loe edasi..

Nominent - Triinu Oraste. Triinu osaleb aktiivselt projekti Vanem Vend Vanem Õde eestvedamise juures. Projekt "Vanem Vend, Vanem Õde" viib kokku täiskasvanud vabatahtlikud ja tuge vajavad lapsed. Vabatahtlike eesmärgiks on pakkuda lastele eeskuju tuge ja sõprust. Viivad läbi töötubasid ning palju muud toredat, mida lastel edasises elus vaja võib minna. Loe edasi..

 

Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – aasta (parim) mittetulundusühing.

Aasta (parim) mittetulundusühing - MTÜ Purdi Külaselts. Purdi Külaselts loodi, et taaselustada väikese küla elu, ühendada kodukandi inimesed, muutuda aktiivseks ja tuua taas Purdi küla "kaardile". Lühikese ajaga on korraldatud üheskoos "Teeme ära" talgupäevi,  läbi on viidud mitmeid üritusi. Seltsi eestvedamisel hoitakse külas ka heakorda, niidetakse teeääri, on liitutud Naabrivalve projektiga. Seltsi eestvedamisel on vabatahtlike abiga ehitatud külla bussiootepaviljon. Loe edasi..

Aasta (parim) mittetulundusühing - MTÜ Järvamaa Muuseumisõprade Selts. Järvamaa Muuseumisõprade Selts on asutatud 2017.a. veebruaris Järva maakonna ajaloo- ja koduloohuviliste ühendamiseks ning muuseumi tegevuse toetuseks. Selts peab oma ülesandeks olla maakonna vaimne süda, kus hoitakse ja talletatakse kultuurilugu ning tegeletakse selle teadvustamisega elanikkonnale. Loe edasi..

Aasta (parim) mittetulundusühing - MTÜ PaideLaste Heaks. MTÜ PaideLaste Heaks tegeleb Paides liikumisega "Vanem vend vanem õde" alates 2016. aastast. Ühendus tegeleb vanemliku hoolitsuseta lastele tegevuste korraldamise ning ka lihtsalt sõbraks olemisega nagu viitab ka liikumise nimi. Üheskoos tehakse väljasõite, käiakse kinos ja matkamas, korraldatakse söögi tegemise õhtuid ja töötube jne. Vabatahtlikena tegutsevad Paide noored.  Loe edasi..

Nominent - Energia- ja tervisekeskus MTÜ. MTÜ Energia- ja tervisekeskus, juhatuse liikme Getter Klaasi eestvedamisel on MTÜ võtnud südameasjaks erinevate sihtgruppide (lapsed, täiskasvanud, eakad) sportliku vaba aja veetmise korraldamise ning on selles suunas hakanud aktiivselt tegutsema.  Loodud on mängutuba lastele, mis pidevalt täieneb. Valmimas on liikluslinnak, kus lapsed saavad matkida päris liiklust ning sõita elektriautodega. Loe edasi..

 

Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – Hea algatus 2017.

Hea algatus 2017 - Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando teavitussüsteem. Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando uudse teavitussüsteemi mõtlesid välja ja juurutasid noored komando liikmed. Süsteem toimib järgmiselt: komandopealikule saabub häirekeskusest väljasõidukorraldus, pealik vajutab oma nutitelefonis vastavale ("tuleleekide kujulisele") ikoonile ning väljasõidukorraldus saadetakse üheaegselt ja momentaalselt kõigile 19-le komando liikmele, kes koheselt annavad tagasisidet, kas väljasõit võimalik või mitte. Kui esimesed kolm kiiremat vastust on tulnud, pole ülejäänutel vaja reageerida. Loe edasi..

Nominent - Paide Keskväljaku suvine ruumieksperiment. Paide Keskväljaku ruumieksperiment sai kõlapinda üle Eesti kui üks suuremamahulisemaid linnaruumi muudatusi viimastel aegadel Eesti linnades. Eksperimendi käigus avas linn oma peaväljaku, mis muidu igapäevaselt ringristmikuna toimib, osaliselt ka jalakäijatele. Autodele suletud alal toimus kuu aja jooksul erinevaid kultuuri- ja spordiüritusi. Ala sai spetsiaalse linnamööbli ja haljastuse, mille rajasid samuti vabatahtlikud. Loe edasi..

Nominent - Eesti Vabariik 100 ajaloomaalingud Paide linna hoonetel. Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks Paide linna hoonete seintele maalitud ajaloovaated on vaatamisväärsus omaette. Paide linnas on maalingud saanud kümmekond hoonet, neist enamik vanad ja ilmetud kivimajad. Maalinguid tegid Paidest pärit kunstnikud ning kasutasid neile omast stiili ning vabal valikul motiive. Tänaseks on Paidesse maalitud kümmekond vana ajaloolist linnavaadet. Idee on leidnud elluviimist ka nt Türi linnas. Loe edasi..

Nominent - Türi Kogukonnaselts- Türil vana baraki elule äratamine ning kestlikku ja kogukondlikku mõtteviisi toetavate loengute ja töötubade korraldamine. Kogukonnaselts on välja kasvanud Vana (m)Aja Sõprade Klubist, kes käis 2016. aastal mitmed korrad koos, kuulas lugusid Türi vanadest majadest, aitas korraldada mõnd vana maja ennistamise teemalist ettevõtmist Türil ja tegi plaane kogukonnakeskuse rajamiseks. 2017. a alguses tehti neile Lõuna-Järvamaa Koostöökogu poolt pakkumine tulla partneriks ühes ühisprojektis, mille eesmärgiks on kujundada Lõuna-Järvamaast kestlikku ja kogukondlikku arengut toetav omavalitsus. Loe edasi..

 

Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2017 aastal – Kogukonda toetav ettevõte 2017

Kogukonda toetav ettevõte 2017 - TS- Hydraulic OÜ, 3GEE OÜ, Fortis Elektriinsenerid OÜ ja Kohtumiste Ruum OÜ. TS- Hydraulic OÜ, 3GEE OÜ, Fortis Elektriinsenerid OÜ ja Kohtumiste Ruum OÜ on oma esindajate Tiit Siimussaare, Veiko Viigipuu, Silvia Murro ja Triin Tarniga teinud võimalikuks Villevere kandi jaoks tähtsas vanas koolimajas kogukondlike tegevuste ja uuenduslike haridus- ning kultuurisündmuste korraldamise. Villevere Koolimaja MTÜ saab tegutseda suuresti tänu kogukonnaliikmetest eraettevõtjate panustamise läbi - esmalt maja soetamise, seejärel hoone korrastamise ja remondi ning kogukonnasündmuste korraldamises on ettevõtjad vedajaks. Loe edasi..

Nominent - OÜ Van Der Gynth. OÜ Van Der Gynth on toetanud MTÜ Purdi Külaseltsi tegevust, andes külaseltsi kasutusse erinevate ürituste läbiviimiseks nii oma ruume kui maad. Lisaks aitab ettevõte nii nõu kui ka jõuga. Koos seltsiga korraldatakse erinevaid üritusi. Erinevatel talgupäevadel on ettevõte oma inimressurssidega esindatud ning kohalikega väga heas läbisaamises. Loe edasi..