KONKURSS JÄRVAMAA TUBLIMATE VÄLJA SELGITAMISEKS KODANIKUALGATUSES

SA Järvamaa ja MTÜ Kodukant Järvamaa kuulutavad välja avaliku konkursi Järvamaa 2023. aasta tublimate välja selgitamiseks kodanikualgatuses.

Konkursi eesmärgiks on rõhutada kodanikualgatuse olulisust ja tähtsust ühiskonnas ning tugevdada vabatahtliku tegutsemise traditsioone maakonnas, avaldada tublimatele avalikku tunnustust tulemusliku tegutsemise eest ning teavitada üldsust maa- ja külaelu olulisusest.

Kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, ettevõtted/äriühingud, üksikisikud kui ka vabaühendused.

AASTA (TUBLIM) VABATAHTLIK – aunimetus antakse üksikisikule, kes on oluliselt panustanud oma aega ja tööd vabatahtlikuna kogukonnas või mujal tasu ootamata.  Ankeedi leiab  SIIT

 

AASTA (TUBLIM) VABAÜHENDUS – nimetus antakse organisatsioonile, kelle tegevus 2023. aastal on toonud kaasa olulise positiivse muudatuse kogukonnas ja/või maakonnas, ning kelle tegevuse tulemus ei ole olnud suunatud ainult oma liikmetele. Teod ja algatused peavad olema suunatud võimalikult laiale sihtgrupile.  Ankeedi leiab SIIT

 

HEA ALGATUS 2023 – tunnustatakse kodanikuühenduste hulgas sündinud uuenduslikku algatust, mis on suurepäraseks eeskujuks teistelegi oma töö korraldamisel. Eriti teretulnud on algatused, mis on andnud arengutõuke paljudele vabaühendustele üle Järvamaa. Samas võib olla see ka midagi väikest ja nutikat, kuid mis passiks kasutusele võtta ka teistel ühendustel. Heaks algatuseks võib olla ka see, kui kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad on teinud midagi kodanikuühendustes tegutsemise parendamiseks. Tahame oma ettevõtmisega selliseid algatusi tunnustada ja ka laiemalt tutvustada.  Ankeedi leiab SIIT

 

KOGUKONDA TOETAV ETTEVÕTE – nimetus antakse organisatsioonile, kes oma tegevuse ja finantsidega on toetanud kogukonna või maakonna jaoks olulise sündmuse korraldamist, mõnd vabaühendust või panustanud olulisse investeeringusse. Tähtis ei ole alati panuse suurus vaid konkreetse asja ära tegemisest kogukonnale saadav kasu. Ankeedi leiab SIIT

 

 

AASTA SÄDEINIMENE- aunimetus omistatakse üksikisikule, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Olulised kriteeriumid hindamisel on isiklik avatus, aktiivsus, koostööoskus ja tuntus oma kodukohas, võimalusel ka maakonnas. Eeltäidetud ankeedivorm palutakse saata Kodukant Järvamaale SIIT

 

Konkursi hindamiskomisjon võib otsustada välja anda rohkem või vähem  tunnustusi või vajadusel välja anda eriauhindu.

 

Parimate väljaselgitamiseks oodatakse ettepanekuid 13. oktoobriks 2023. Kandidaadi saab esitada iga kategooria järel oleva ankeedi kaudu. Üks isik või organisatsioon võib esitada ühte kategooriasse mitu kandidaati.

Konkursi võitjad selgitab välja 5-liikmeline hindamiskomisjon. Parimate tunnustamine toimub Järvamaa vabaühenduste tunnustamisõhtul Albu mõisas, 29. novembril 2023.

Lisainfo ja statuudiga saab tutvuda SIIN

Eelmiste aastate tublimatega saab tutvuda SA Järvamaa kodulehel.

 

Lisainfo:
Maile Kesküla
vabaühenduste konsultant
tel: 56243839
e-post: maile@jarva.ee

 

Toimunud tunnustamised

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

Statuut