Dokumendid

2024

SA Järvamaa hankeplaan

2023

SA Järvamaa hanke kord

SA Järvamaa hankeplaan

2021

SA Järvamaa põhikiri 
SA Järvamaa Arenduskeskuse põhikiri 
SA Järvamaa Arenduskeskuse strateegia aastateks 2013-2020

2020

SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve seletuskiri

2019

SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve seletuskiri

2018

SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve seletuskiri
SA Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtlusteadlikkuse programmi tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse kodanikuühiskonna tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse piirkondlike algatuste ettevõtluse suuna tegevusaruanne

2017

SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve
SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaastaaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtlusteadlikkuse programmi tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse kodanikuühiskonna tegevusaruanne
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse piirkondlike algatuste ettevõtluse suuna tegevusaruanne

2016

SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve
SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse kodanikuühiskonna tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse piirkondlike algatuste programmi ettevõtluse suuna tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtlusteadlikkuse tegevusaruanne

2015

SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve
SA Järvamaa Arenduskeskuse MTÜ ja ettevõtlussuuna tegevuskava
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevuskava

2014

SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevuskava 2014
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevuskava 2014
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve 2014
SA Järvamaa Arenduskeskuse I poolaasta tegevusaruanne 2014
SA Järvamaa Arenduskeskuse I poolaasta tegevusindikaatorite aruanne 2014
Järvamaa Turismiinfokeskuse eelarve 2014
Järvamaa Turismiinfokeskuse I poolaasta tegevusaruanne 2014

2013
SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne 2013
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevusaruanne 2013
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevusaruanne 2013
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve 2013
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevuskava 2013
Järvamaa Turismiinfokeskuse eelarve 2013

2012
SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne 2012
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevusaruanne 2012
Turismiinfokeskuse tegevusarunne 2012
Tegevusindikaatorite aruanne 2012
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevuskava 2012
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve 2012
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevuskava 2012

2011
SA Järvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne 2011
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevusaruanne 2011
SA Järvamaa Arenduskeskuse eelarve 2011
SA Järvamaa Arenduskeskuse I poolaasta aruanne 2011
SA Järvamaa Arenduskeskuse I poolaasta tegevuskava 2011

Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevusaruanne 2011
Järvamaa Turismiinfokeskuse tegevuskava 2011

2010
SA Jarvamaa Arenduskeskuse tegevuskava taitmine 2010
SA Jarvamaa Arenduskeskuse tegevusaruanne 2010
Jarva Turismiinfokeskuse tegevusaruanne 2010
SA Jarvamaa Arenduskeskuse majandusaasta aruanne 2010

2009
SA Järvamaa Arenduskeskuse lühitutvustus 2009
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2009. aasta eelarve
Lisa 3a JAK tegevuskava 2009
Lisa 3b JAK tegevuskava 2009
Paide Turismiinfokeskuse 2009. aasta tegevuskava
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2008. aasta tegevusaruanne
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2008. aasta tegevuskava aruanne

2008
SA Järvamaa Arenduskeskuse arengukava 2007-2010
Järvamaa Arenduskeskuse lühitutvustus
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2008. aasta tegevuskava
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve

2007
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2007. aasta tegevuskava
SA Järvamaa Arenduskeskuse 2007. aasta eelarve

2006
SA Järvamaa Arenduskeskuse tegevusaruanne 2006